مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات استخراج، دپو، بارگیری و حمل مواد اولیه خود را به میزان تقریبی ماهیانه ۱۵۰,۰۰۰ تن 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مقدار ۶۰,۰۰۰ تن (شصت هزار تن) سنگ سیلیس با انجام کلیه عملیات باطله برداری، استخراج، حمل و بارگیری 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور پیمانکاری خود را در قالب نیروهای خدماتی تولیدی، فنی، اداری و مالی، امور فیلترها و باغبانی و فضای سبز، نگهبانی و بازرسی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات استخراج و دپو مواد اولیه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور پیمانکاری خود را در قالب نیروهای خدماتی تولیدی، فنی، اداری و مالی، امور فیلترها و باغبانی و فضای سبز، نگهبانی و بازرسی 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات استخراج و دپو مواد اولیه خود از محل معادن اهک، خاک رس و مخلوط 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی مرحله اول فاز چهارم پروژه خود 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مقدار ۶۰,۰۰۰ تن (شصت هزار تن) سنگ سیلیس با انجام کلیه عملیات باطله برداری، استخراج، حمل و بارگیری با عیار مندرج در اصل اگهی و دانه بندی cm 0-50 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی مرحله اول فاز چهارم پروژه خود 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری خود 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری خود 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مقدار ۶۰,۰۰۰ تن (شصت هزار تن) سنگ سیلیس یا انجام کلیه عملیات باطله برداری، استخراج، حمل و بارگیری 1400/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12