مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه خود از محل معادن آهک واقع در یک کیلومتری شرکت به میزان تقریبی 150 هز... 1398/09/13 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه خود از محل معادن آهک واقع در یک کیلومتری شرکت به میزان تقریبی 150 هز... 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، بارگیری و جابجایی مواد اولیه (داخل شرکت) 1398/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، بارگیری و جابه جایی مواد اولیه (داخل شرکت) 1398/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، بارگیری و جابه جایی مواد اولیه داخل شرکت 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، بارگیری و جابجایی مواد اولیه (داخل شرکت) 1398/08/08 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه خود از محل معادن آهک واقع در یک کیلومتری شرکت به میزان تقریبی 150 هز... 1398/08/08 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای بارگیر خانه های خود 1398/06/13 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خاکی از جمله خاکبرداری , حمل, دپو, خاکریزی, تسطیح و کمپکت, جهت تسطیح محوطه 1398/06/05 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری سیمان فله و کیسه ای بارگیر خانه های خود 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18