مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فروش تعداد ۷۰۰ اصله انواع تیر فلزی و چوبی نسبت به اجرای طرح فیبر دسترسی سایتهای همراه اول 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای حفاری ترانچر و لوله گذاری COD 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای حفاری ترانچر و لوله گذاری COD بلوار 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهصد هزار متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی ۰۶ (در قرقره های سیصد متری) 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه سرور HP G 9 -SFF CPU: 2620V3#2 RAM16#8 HDD 300 10 K #8 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری BTSهمراه اول در دو محور 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح ترانچر و حفاری و کابلکشی خاکی و هوایی فیبر نوری شهرک 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون، دکل، فنس ونصب فنس، نصب و جمع آوری دکل، خرید و اجرای گراند و TT تعداد ۵۰سایت BTS 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فونداسیون دکل، فنس و نصب فنس، نصب و جمع آوری دکل، خرید و اجرای گراند و TI تعداد 50 سایت BTS در سطح استان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بهینه سازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در سطح استان 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بهینه سازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در سطح استان 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایت های همراه اول 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر دسترسی سایت های همراه اول 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تعدادی راننده بدون خودرو 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بهینه سازی و جابجایی مسیرهای فیبر نوری در سطح استان 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح ترانچر و حفاری و کابلکشی خاکی و هوایی فیبر نوری شهرک 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری BTS 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی خاکی فیبر نوری BTS 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح ترانچر و حفاری و کابلکشی خاکی و هوایی فیبر نوری شهرک 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه جذب نماینده فروش XDSL 1400/07/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27