مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه احداث راه روستایی 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و ایجاد زیرساخت گردشگری(اجرای آسفالت) راه روستایی 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و یک دستگاه لودر 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و یک دستگاه لودر 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه خرید یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری و یک دستگاه لودر 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه تعریض قوس های محور - احداث پل - احداث آبنما پل و ... 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آبنما پل 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه¬اندازی، بهره¬برداری، پشتیبانی و نگهداری از سامانه¬های ثبت تخلفات عبور و مرور 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تعریض قوس های محور 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عملیات احداث بند خاکی ، سرریز و تاسیسات وابسته بند خاکی 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محورهای شریانی 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه بهسازی و بازیافت سرد درجا با سیمان و روکش آسفالت محور 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه های روستایی 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه اصلاح نقطه پرتصادف معاینه فنی و اصلاح قوس نیروگاه محور و اصلاح دور برگردان - احداث و نگهداری راه روستایی - احدات و ایجاد زیرساخت گردشگری (اجرای آسفالت) راه روستایی 1400/09/21 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و نگهداری راه روستایی 1400/09/20 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و ایجاد زیرساخت گردشگری(اجرای آسفالت) راه روستایی 1400/09/20 1400/09/25
صفحه 1 از 28