مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه سلامت 1398/08/16 1398/08/12
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه سلامت 1398/08/01 1398/08/12
خرید خدمات 1398/07/01 1398/07/08
خرید تجهیزات کامپیوتری 1398/06/17 1398/06/21
واگذاری انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل دانشکده 1398/06/17 1398/06/24
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت، تجهیز و بهره برداری پروژه بیمارستان 1000 تختخوابی 1398/06/10 1398/06/16
واگذاری انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل دانشکده پرستاری 1398/06/13 1398/06/24
فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت، تجهیز و بهره برداری پروژه بیمارستان 1000 تختخوابی 1398/06/10 1398/06/16
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه 1398/06/02 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28