مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 1400/10/20 1400/10/21
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی 1400/10/20 1400/10/21
مناقصه واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی 1400/10/12 1400/10/21
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه اداره مستقل اورژانس بیمارستان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید ، نصب و راه اندازی یونیت دندانپزشکی 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه پروژه احداث پایگاه سلامت 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای 1400/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه تأسیسات 1400/04/02 1400/04/02
مناقصه خرید خدمات از بخش غیر دولتی 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات 1400/03/29 1400/04/02
مناقصه واگذاری خرید خدمات 1400/03/27 1400/04/02
مناقصه اصلاحیه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/03/26 1400/04/02
مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی در سال 1401 - 1400 1400/03/26 1400/04/02
مناقصه خرید خدمات 1400/03/26 1400/04/02
مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی 1400/03/25 1400/04/02
صفحه 1 از 20