مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی بوستان ساحلی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت در سطح منطقه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح های هندسی ترافیکی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات دیوارگذاری سنگی جنب بلوار 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بوستان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آرام سازی بلوار 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت در سطح منطقه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی بوستان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات پروژه جدول کانیوا و اصلاح شیب جداول 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای جدول کانیوا و اصلاح شیب جداول سطح منطقه 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی نورپردازیها، روشنایی ها و سیستم پمپاژ آب باران 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات پروژه جدول کانیوا و اصلاح شیب جداول 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاظت، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی نورپردازیها، روشنایی ها و سیستم پمپاژ آب باران در سطح منطقه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت در سطح منطقه 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تراش و ترمیم و روکش آسفالت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۶۰ عدد لوله سیمانی به قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر و طول حدود ۱۴۰۰ متر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۶۰ عدد لوله سیمانی به قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر و طول حدود ۱۴۰۰ متر استاندارد ASTM CV6 کلاس ۳ 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح های هندسی ترافیکی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵۶۰ عدد لوله سیمانی به قطر داخلی ۱۰۰۰ میلیمتر و طول حدود ۱۴۰۰ متر استاندارد ۷۶C ASTMکلاس ۳ 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16