مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات خاکی و ابنیه ی فنی و آسفالت محور ها 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آسفالت راه های روستایی 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه راهداری در راه های سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه عملیات آسفالت 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و بهسازی و اجرای آسفالت محور تیاب بنک 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی (نیو جرسی بتنی مفصل لولایی) 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و بهسازی پلهای طاقی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه اجرای آسفالت قسمت تعریض محور 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و تولید تابلو های اخطاری و انتظامی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای ماسه آسفالت و روکش آسفالت سطح راههای پنج شهرستان جنوبی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور کندر 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خاکی و ابنیه محور دسک 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خاکی و ابنیه محور گمرکان - امجز 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خاکی و ابنیه محور میجان دهستان رضوان 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پل 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه جذب سرمایه گذار احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث راه های روستایی 1400/08/13 1400/08/17
مناقصه احداث راه های روستایی 1400/08/13 1400/08/17
مناقصه آسفالت 1400/08/13 1400/08/17
صفحه 1 از 18