مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه :اجرای سیستم پکیج فلزی پیش ساخته تصفیه خانه 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار پیرامون بازداشتگاه ۳۰۰ نفری 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار پیرامون بازداشتگاه ۳۰۰ نفری 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار پیرامون بازداشتگاه 300 نفری 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار پیرامون بازداشتگاه 300 نفری 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات طبخ، توزیع حمل غذا و تاسیسات 1400/04/26 1400/04/27
مناقصه واگذاری خدمات طبخ، توزیع حمل غذا و تاسیسات 1400/04/24 1400/04/27
مناقصه انجام سرویس اعزام و بدرقه مددجویان و ماموریت اداری 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی 1400/03/06 1400/03/06
مناقصه واگذاری اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی 1400/03/05 1400/03/06
مناقصه انجام سرویس اعزام و بدرقه مددجویان و ماموریت اداری 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی 1400/03/05 1400/03/08
مناقصه واگذاری خدمات طبخ، توزیع حمل غذا و تاسیسات 1400/03/05 1400/03/08
مناقصه واگذاری خدمات طبخ، توزیع حمل غذا و تاسیسات 1400/03/04 1400/03/08
مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی درمانی 1400/03/03 1400/03/08
مناقصه انجام سرویس اعزام و بدرقه مددجویان و ماموریت اداری 1400/03/01 رجوع به آگهی
مناقصه قراداد خرید پنیر و ماست 1400/02/27 1400/02/27
مناقصه قراداد خرید پنیر و ماست 1400/02/26 1400/02/27
مناقصه خرید لپه، عدس، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، نخود، خیار شور مصرفی 1399/09/29 1399/09/29
مناقصه خرید لپه، عدس، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا چیتی، نخود، خیار شور مصرفی اداره کل و زندانهای تابعه 1399/09/27 1399/09/29
صفحه 1 از 11