مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات تعمیر و نگهداری فیلترهای کیسه ای 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب ذهاب کارکنان کارخانه 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار بارگیری سیمان پاکتی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار بارگیری سیمان پاکتی 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سنگ آهک مورد نیاز خود 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سنگ آهک 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه حمل مواد سوختی کارخانه خود شامل (نفت گاز و نفت کوره) 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 40.000 تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانه 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 40/000 تن سنگ آهن 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه 40/000 تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانه خود 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۶۰۰۰۰ تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانه 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۷۰۰۰۰ تن سنگ گچ سفید مورد نیاز کارخانه 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور بهبود شرایط تولید، قصد خرید دستگاه سیستم توزین تغذیه PFister با ظرفیت t/h0 - 85 (سیستم Rotor WeighFeeder FRW) مجهز به کنترل PROHOPER جهت کنترل بار داخل توزین، به همراه نصب کلیه ارتباطا... 1399/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خود 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲ قلم بیرینگ های غلتک لوشه 1399/05/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲ قلم بیرینگ 1399/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10