مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین منسوجات 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه امور اعزام و بدرقه مددجویان ندامتگاه تابعه 1400/09/16 1400/09/16
مناقصه خرید مواد غذایی مورد نیاز ندامتگاه های خود 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه امور اعزام و بدرقه مددجویان 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه امور اعزام و بدرقه مددجویان ندامتگاه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور اعزام و بدرقه مددجویان ندامتگاه های تابعه 1400/08/06 1400/08/08
مناقصه اعزام و بدرقه 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه واگذاری امور اعزام و بدرقه مددجویان 1400/06/04 1400/06/11
مناقصه واگذاری تامین مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید البسه پاسیار، مراقب و سربازان ندامتگاههای زیر مجموعه خود 1400/04/27 1400/04/31
مناقصه واگذاری خدمات، مراقبت، نگهداری و درمان مددجویان 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید صیفی جات مورد نیاز ندامتگاه های خود 1400/04/14 1400/04/17
مناقصه خرید البسه پارسیار، مراقب و سربازان ندامتگاه های زیرمجموعه 1400/04/09 1400/04/14
مناقصه واگذاری خدمات، مراقبت، نگهداری و درمان مددجویان 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و ساخت تعداد 800 عدد تخت فلزی ندامتگاه 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات، مراقبت ، نگهداری ودرمان مددجویان 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لبنیات مورد نیاز ندامتگاه های خود 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مواد غذایی مورد نیاز ندامتگاه ها 1400/02/08 1400/02/12
مناقصه واگذاری خرید مواد پروتئینی مورد نیاز ندامتگاه های خود 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تعداد ۱۲۰ عدد فیلتر ممبران مربوط به دستگاه های RO تصفیه خانه آب شرب 1400/01/15 1400/01/21
صفحه 1 از 14