مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نورپردازی تقاطع غیر همسطح 1400/08/23 1400/09/01
مناقصه احداث فضای سبز تقاطع غیر همسطح 1400/08/11 1400/08/19
مناقصه واگذاری احداث فضای سبز 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/04 1400/08/12
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/04 1400/08/12
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فضای سبز تقاطع غیر همسطح 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فضای سبز تقاطع غیر همسطح 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث پارک 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/14 1400/06/24
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سرویس بهداشتی ثابت 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری اداره مهندسی نظارت بر ساخت و سازها 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح معابر 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انحراف ترافیکی 1400/04/22 1400/04/23
صفحه 1 از 19