مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری و محیط زیست 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کفپوش و جداول بتنی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه 2 مورد عملیات عمرانی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب دو دستگاه هواساز جهت مجموعه ورزشی - خرید انواع کفپوش و جداول بتنی - تعمیر و ترمیم معابر سواره رو در سطح 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مبلمان پارکی جهت پروژه های کوچک مقیاس و بوستان های سطح منطقه 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات عمرانی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه سوله ورزشی 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات عمرانی بازسازی معابر بوستانها و اجرای پاتوق ها 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری سطح منطقه 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خیابان - اجرای دیوار حائل در سطح حریم منطقه 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ۲ مورد عملیات خدماتی شهری 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خیابان - اجرای دیوار حائل در سطح حریم منطقه 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خدمات شهری 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و پایش آبهای سطحی و زیر زمینی 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی فضاهای فرهنگی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه - نگهداری فضای سبز - کنترل و پایش آبهای سطحی و زیر زمینی سطح منطقه 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات عمرانی احداث دیوار حائل 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مبلمان پارکی جهت پروژه های کوچک مقیاس و بوستان های سطح منطقه 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مبلمان پارکی جهت پروژه های کوچک مقیاس و بوستان های سطح منطقه 1400/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23