مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
دیوارکشی رودخانه 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های عمرانی اصلاح جدول گذاری 1398/07/06 1398/07/18
واگذاری پروژه های عمرانی (احداث کندرو و بلوار ـ احداث بلوار وروی ) 1398/05/22 رجوع به آگهی
دیوار کشی - جابجایی شبکه برق - تهیه و اجرای آسفالت فینیشری - تهیه و حمل و اجرای دستی آسفالت 1398/05/10 1398/05/22
واگذاری پروژه های عمرانی دیوارکشی رودخانه، تکمیل سرویس بهداشتی در پارک، جابجایی شبکه برق، تهیه و اجر... 1398/04/10 رجوع به آگهی
دیوار کشی رودخانه -تکمیل سرویس بهداشتی-جابجایی شبکه برق-تهیه و اجرای آسفالت فینیشری 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های احداث پارک، دیوارکشی رودخانه، دیوارکشی و پوشش رودخانه، و لوله گذاری و اصلاح نهر 1398/03/30 1398/04/04
واگذاری پروژه های احداث پارک، دیوارکشی رودخانه، دیوارکشی و پوشش رودخانه، و لوله گذاری و اصلاح نهر 1398/03/28 1398/04/04
پوشش رودخانه - دیوارکشی رودخانه - تهیه حمل و اجری آسفالت دستی 1398/03/23 1398/03/30
واگذاری پروژه های عمرانی (پیاده روسازی ) 1398/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14