مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری زهکشی زیرزمینی 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه زهکشی زیرزمین 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجتمع ورزشی خود را به روش مشارکتی 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه واگذاری مجتمع ورزشی 1400/09/28 1400/10/06
مناقصه واگذاری مجتمع ورزشی 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه پروژه اجرای قسمتی از زهکش زیرزمینی (لترالها) و خط اصلی ناحیه عمرانی 1399/09/25 1399/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای قسمتی از زهکش زیرزمینی(لترالها)و خط اصلی ناحی عمرانی یک اراضی زه دار منطقه آبپخش 1399/09/25 1399/09/29
مناقصه پروژه اجرای قسمتی از زهکش زیرزمینی (لترالها) و خط اصلی ناحی عمرانی یک اراضی زه دار 1399/09/24 1399/09/29
مناقصه واگذاری مجتمع انبارهای خود به روش مشارکتی 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مجموعه فرهنگی و ورزشی به روش مشارکتی 1398/10/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1398/01/27 1398/01/29
مناقصه خرید، حمل، نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نخیلات آبپخش 1398/01/26 1398/01/29
مناقصه واگذاری خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دو دستگاه آسانسور 12 نفره 1397/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/11/30 1397/12/04
مناقصه فراخوان احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/11/29 1397/12/04
مناقصه پروژه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی 1397/11/29 1397/12/04
مناقصه واگذاری ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی به روش مشارکتی 1397/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان تکمیل مرکز خدمات جهاد کشاورزی 1397/08/13 1397/08/19
مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات 1397/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات 1397/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9