مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از تعدادی غرف آژانس 1398/10/05 رجوع به آگهی
ساخت و احداث مرکز عرضه دام زنده 1398/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت و احداث بازار روز 1398/07/25 رجوع به آگهی
ساخت و احداث مرکز عرضه دام زنده 1398/07/07 رجوع به آگهی
ساخت و احداث بازار روز 1398/07/07 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی کلیه بازارهای تحت پوشش سازمان و ساختمان ستادی مرکزی و میدان بار 1398/04/16 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی کلیه بازارهای تحت پوشش سازمان و ساختمان ستاد مرکزی و میدان بار 1398/04/16 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری و فضای سبز 1398/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از غرف بازارهای روز میوه و تره بار - تاکسی سرویس 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری و فضای سبز در سطح میدان مرکزی 1398/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3