مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی 1397/09/24 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1397/09/17 1397/10/05
تامین نیروی انسانی برای مدت یک سال جهت رفت و روب سطح شهر اعم از (خیابان ها, کوچه ها, بن بست ها, ارتب... 1397/09/11 رجوع به آگهی
بهره برداری جایگاه CNG 1397/05/20 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی احداث یک دستگاه پل در سه دهنه 1397/04/09 رجوع به آگهی
احداث یک دستگاه پل 1397/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل ساختمان 1397/02/30 1397/02/13
واگذاری اجرای دیواره حفاظتی رودخانه 1397/02/30 1397/03/05
واگذاری تکمیل ساختمان اداری این شهرداری 1397/02/30 1397/03/05
احداث یک دستگاه پل در سه دهنه 1397/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7