مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات میدانی واجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی وایمن سازی شبکه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی شبکه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری و کابل کشی فیبرنوری 1400/06/22 1400/07/10
مناقصه ساخت واجرای تیرک شناسایی 1400/06/22 1400/07/10
مناقصه خرید رادیو MIMOSA 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ftth 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید باکس fat 1400/04/08 1400/04/13
مناقصه اجرای طرح ftth در شهر 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفاری و کابلکشی 1400/02/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تماس 2020و 118 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تماس 2020 و 118 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری و کابل کشی فیبر نوری 1399/12/24 1399/12/28
مناقصه خدمات تماس 2020 و 118 1399/12/23 1400/01/15
مناقصه پاسخگویی مرکز تماس 2020 و 118 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه پاسخگویی مرکز تماس 2020 و 118 1399/12/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاری و کابل کشی فیبر نوری 1399/11/29 1399/12/03
مناقصه خدمات حفاری و کابل کشی 1399/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی 1399/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات میدانی واجرایی نگهداری, بهینه سازی, بهسازی وایمن سازی شبکه سیار 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظافت و آبدارخانه و فراخوان عملیات میدانی واجرایی نگهداری, بهینه سازی, بهسازی وایمن سازی شبکه سیار 1399/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14