مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث باس واش پایانه 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه انتخابات نمایندگان تاکسیداران 1400/11/01 1400/11/14
مناقصه واگذاری جایگاه سوخت 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه سوخت 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دوربین مداربسته جهت پایانه های برون شهری 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس اسکانیا دیزل 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (CNG) 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی و ساخت غرفه های جدید و فروش بلیط 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس بنز 457 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی و ساخت غرفه های جدید و فروش بلیط 1400/10/11 1400/10/20
مناقصه واگذاری اداره امور، بهره برداری، تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (CNG) 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اداره امور، بهره برداری، تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (CNG) 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس کمنز 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات عمرانی جایگاه های سوخت و مراکز معاینه فنی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور، بهره برداری، تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (CNG) 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس یوتانگ مان جهت استفاده در اتوبوس ها 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداشت یک باب جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده شده (CNG) 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات عمرانی جزئی واحدهای تحت نظارت 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس اسکانیا گازسوز جهت استفاده در اتوبوسهای ناوگان 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات اتوبوس اسکانیا دیزل 1400/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23