مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح و اجرای دکل، فنس، گراندوتکنولوژی دو سایت 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه طرح و اجرای دکل، فنس، گراندو تکنولوژی سه سایت 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات انتقال 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه های مخابراتی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه بیرس HUAWEI ME60-X8 1400/10/01 1400/10/13
مناقصه خریدیک دستگاه بیرس HUAWEI ME60-X8 1400/09/30 1400/10/13
مناقصه تعمیر و بازسازی حصار مرکز مخابرات 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه خرید یک دستگاه بیرس HUAWEI ME60-X8 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه اجرای فیبرنوری و کابلکشی سد 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه بیرس HUAWEI ME60-X8 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح سد 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه اجرای فیبر نوری FTTH مجتمع 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه نصب لینک رادیو و افزایش تکنولوژی در سطح استان 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه طرح فیبر نوری 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه طرح فیبر نوری مسیر مرکز 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح فیبر نوری مسیر 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کانالی و خاکی فیبرنوری دوربین های شهرداری 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح کانالی و خاکی فیبر نوری دوربین های شهرداری 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح کابلکشی زمین شهری 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تکنولوژی سایتهای uso 1400/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23