مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب کار مبل 1398/10/14 1398/10/23
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/10/14 رجوع به آگهی
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/10/11 رجوع به آگهی
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/09/13 1398/09/13
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/09/10 1398/09/22
احداث خیابان و جدول گذاری و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک صنعتی- عمرانی( استانی ) 1398/08/29 1398/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه 1398/08/29 1398/09/05
احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی 1398/08/28 رجوع به آگهی
احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی 1398/08/25 1398/09/05
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل 1398/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23