مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و اجرای ایزوگام و سرویس بهداشتی مدارس پیش ساخته 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه احداث آموزشگاه ابتدایی شش کلاسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه احداث آموزشگاه دو کلاسه 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید تجهیزات کلاسی جهت مدارس سطح استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث آموزشگاه سه کلاسه 1400/07/22 1400/07/25
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و اجرای ایزوگام 1400/02/13 1400/02/15
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستانها 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید، نصب و اجرای ایزوگام 1400/01/19 1400/01/23
مناقصه تکمیل مرکز آموزشی پرورشی 1399/12/03 1399/12/05
مناقصه تکمیل آموزشگاه 6 کلاسه 1399/12/03 1399/12/05
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1399/12/03 1399/12/05
مناقصه تکمیل مدرسه ۶ کلاسه راهنمایی مسکن مهر 1399/12/03 1399/12/05
مناقصه تکمیل آموزشگاه سه کلاسه 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1399/09/10 1399/10/10
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه تکمیل آموزشگاه شش کلاسه 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه خرید تجهیزات اداری، کلاسی، خوابگاهی جهت مدارس سطح استان 1399/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10