مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری جایگاه cng 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل 1400/09/20 1400/09/25
مناقصه ساماندهی و بهسازی بلوار 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه اجاره خودروهای مورد نیاز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و بهسازی بلوار 1400/09/13 1400/09/24
مناقصه ساماندهی و بهسازی بلوار 1400/09/11 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی ناوگان اتوبوس رانی 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه واگذاری پروژه بازسازی اتوبوس ها 1400/08/19 1400/08/27
مناقصه خرید آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت معابر 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه واگذاری خرید آسفالت معابر سطح شهر 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی و بهسازی بلوار 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه واگذاری ساماندهی و بهسازی بلوار 1400/08/10 1400/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی 1400/07/28 1400/07/29
مناقصه واگذاری پروژه بازسازی اتوبوس ها 1400/07/12 1400/07/22
مناقصه بازسازی 10 دستگاه اتوبوس 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مکان جدید بازار گل زعفران 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت المان در میدان آزادگان 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل خانه محله و کتابخانه 1400/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19