مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG 1397/12/06 1397/12/08
واگذاری جایگاه CNG 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری احداث بلوار ورودی شهر 1397/10/30 1397/11/02
احداث بلوار ورودی شهر 1397/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه امور مربوط به بهسازی، اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی 1397/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه امور مربوط به بهسازی، اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی 1397/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کلیه امور مربوط به بهسازی، اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی 1397/09/17 رجوع به آگهی
تکمیل واحدهای تجاری 1397/09/17 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور مربوط به بهسازی، اعتلای کیفیت حیات شهری اراضی 1397/09/10 رجوع به آگهی
تکمیل واحدهای تجاری 1397/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29