مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 5760 متر لوله پلی اتیلن در قطرهای 200 و 250 میلیمتر 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 5760 متر لوله پلی اتیلن در قطرهای 200 و 250 میلیمتر 1398/11/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 1398/11/26 1398/12/01
مناقصه خرید 7416 متر لوله پلی اتیلن 1397/10/15 1397/10/18
مناقصه خرید 7416 متر لوله پلی اتیلن 1397/10/12 1397/10/18
مناقصه خرید 7416 متر لوله پلی اتیلن 1397/08/15 1397/08/24
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1397/08/12 1397/08/22
مناقصه خرید 7416 متر لوله پلی اتیلن در قطرهای 160 و 250 میلمیتر 1397/08/12 1397/08/24
مناقصه خرید 14728 متر انواع لوله پلی اتیلن 1396/12/19 1396/12/26
مناقصه خرید 14728 متر انواع لوله پلی اتیلن 1396/12/15 1396/12/26
مناقصه خرید 14724 متر انواع لوله پلی اتیلن 1396/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 14724 متر انواع لوله پلی اتیلن 1396/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی پایین دست 1396/10/23 1396/10/27
مناقصه بازسازی و احداث انهار کشاورزی 1396/10/20 1396/10/27
مناقصه واگذاری خرید خدمات مشاوره ای جهت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری استان 1396/09/13 1396/09/23
مناقصه نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری 1396/09/12 1396/09/23
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران جهت اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار انتقال آب کشاورزی زیر دست سد 1396/07/27 1396/08/04
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران جهت اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار انتقال آب کشاورزی زیر دست سد 1396/07/25 1396/08/04
مناقصه واگذاری نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری 1396/07/17 1396/07/25
مناقصه خرید خدمات مشاوره ای جهت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری 1396/07/15 1396/07/25
صفحه 1 از 14