مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1398/09/04 رجوع به آگهی
انجام حجمی امور عمومی و دفتری و سایر امور محوله 1398/08/19 1398/08/26
تعمیر, نگهداری, آماده سازی, راه اندازی و حفظ وضعیت بهره برداری در حالت مطلوب تاسیسات برقی و مکانیکی 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی (انجام خدمات امور عمومی، پشتیبانی، خدماتی و نظافت، نگهبانی، امور نقلی... 1398/08/12 رجوع به آگهی
انجام حجمی امورخدمات عمومی، پشتیبانی، خدماتی و نظافت، نگهبانی و سایر امورمحوله در چهارچوب قرارداد 1398/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر، نگهداری، آماده سازی، راه اندازی و حفظ وضعیت بهره برداری در حالت مطلوب تاسیسات برقی و... 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر، نگهداری، آماده سازی، راه اندازی و حفظ وضعیت بهره برداری در حالت مطلوب تاسیسات برقی و... 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور تغذیه(سلف مکمل) دانشجویی 1398/06/13 رجوع به آگهی
انجام امور تغذیه دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله در سال تحصیلی 99-98 را به صورت حجمی 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری امور اداره و ارائه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی و سایر امور محوطه بصورت حجمی 1398/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14