مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات عمومی و پشتیبانی 12 گانه 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه خرید کامپیوتر و تجهیزات جانبی 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی ره دهدشت در سال1400 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1400/09/24 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی ستاد دانشگاه ، واحد های تابعه و بیمارستان شهید جلیل یاسوج (40 نفر نیروی انسانی) در سال 140 1400/09/22 1400/09/25
مناقصه مولاژ لاپاراسکوپی اموزشی پیشرفته 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه واگذاری خدمات عمومی در بیمارستان 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید جلیل یاسوج در سال1401 -1400 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه خرید کامپیوتر و تجهیزات جانبی 1400 دانشگاه 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ، فرهنگی سال 1401 -1400 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1400/08/18 1400/08/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید و نصب دوربین های مدار بسته حفاظتی ستاد 1400/08/02 1400/08/05
مناقصه خرید میز آناتومی تشریح یار 1400/07/21 1400/07/25
مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی بیمارستان 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی در بیمارستان 1400/06/16 1400/06/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی 1400/06/03 1400/06/07
مناقصه دوربین مداربسته 1400/06/02 1400/06/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام عملیات نگهبانی حفاظت فیزیکی 1400/05/12 1400/05/16
صفحه 1 از 13