مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز 1400/11/08 1400/11/14
مناقصه خرید ، حمل و اجرای دستی،مکانیکی آسفالت شامل : تهیه ،حمل، قیر پاشی ، پخش دستی یکنواخت آسفالت ، لکه گیری ، ترمیم ترانشه ها، پخش مکانیکی و متراکم نمودن آسفالت 1400/11/06 1400/11/07
مناقصه خرید ، حمل و اجرای دستی و مکانیکی آسفالت در معابر سطح شهر بهار در سال 1401 1400/10/28 1400/11/07
مناقصه فراخوان دعوت به همکاری نقاشی دیواری- طراحی خلاق المان های شهری و نوروزی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/08/17 1400/08/16
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/08/10 1400/08/16
مناقصه اجاره جایگاه سی ان اج شهرداری 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اجرای یک پروژه تجاری 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه خرید، حمل و اجرای دستی، مکانیکی آسفالت در معابر 1400/04/16 1400/04/17
مناقصه پروژه خرید، حمل و اجرای دستی، مکانیکی آسفالت در معابر 1400/04/08 1400/04/17
مناقصه تجدید پروژه خرید ، حمل و اجرای دستی و مکانیکی آسفالت 1400/04/08 1400/04/17
مناقصه تنظیف ، جمع آوری و حمل زباله در سطح شهر 1400/04/01 1400/04/03
مناقصه تنظیف ، جمع آوری و حمل زباله در سطح شهر 1400/03/26 1400/04/03
مناقصه پروژه خرید، حمل و اجرای دستی، مکانیکی آسفالت در معابر سطح شهر در سال ۱۴۰۰ 1400/03/26 1400/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی شهرداری 1400/03/25 1400/04/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید ، حمل و اجرای دستی و مکانیکی آسفالت 1400/03/18 1400/03/27
مناقصه پروژه خرید، حمل و اجرای دستی، مکانیکی آسفالت در معابر سطح شهر 1400/03/18 1400/03/27
مناقصه واگذاری خدمات شهری 1400/03/09 1400/03/19
مناقصه واگذاری خدمات شهری 1400/03/02 1400/03/19
مناقصه اجاره دو دستگاه خودروی سواری، واگذاری خدمات ماشین نویسی و اجاره یکباب مغازه تجاری 1400/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10