مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات طراحی و ساخت پروژه توسعه ساختمان کلینیک 1399/07/19 1399/07/26
خدمات طراحی و ساخت پروژه توسعه ساختمان کلینیک با استفاده از سیستم سازه بتن مسلح 1399/07/19 رجوع به آگهی
- خدمات طراحی و ساخت پروژه توسعه ساختمان کلینیک شرکت با استفاده از سیستم سازه بتن مسلح 1399/07/07 رجوع به آگهی
انتقال سیگنال های تابلوهای اعلام حریق ساختمانها و مراکز داخل مجتمع به تابلو اعلام حریق واحد آفسایت 1399/03/26 رجوع به آگهی
خرید زمین به متراژ 3 هکتار با سند ملکی با هدف ساخت انبار 1399/02/30 رجوع به آگهی
خرید زمین به متراژ 3 هکتار با سند ملکی با هدف ساخت انبار 1399/02/27 رجوع به آگهی
جهت انتقال سیگنال های تابلو های اعلام حریق ساختمان ها و مراکز داخل مجتمع به تابلو اعلام حریق واحد آف... 1398/07/13 رجوع به آگهی
انتقال سیگنالهای تابلوهای اعلام حریق ساختمان ها و مراکز داخل مجتمع به تابلو اعلام حریق واحد آفسایت 1398/06/26 رجوع به آگهی
جهت انتقال سیگنال های تابلوهای اعلام حریق ساختمان ها و مراکز داخل مجتمع به تابلو اعلام حریق واحد آف... 1398/06/26 رجوع به آگهی
بازسازی نمای ساختمانهای اداری و رستوران 1398/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14