مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور جهت انجام عملیات تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی با مقیاس 1:2000 با استفا... 1398/06/05 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی با مقیاس 1:2000 با استفاده از تصاویر... 1398/06/04 1398/06/07
انتخاب مشاور جهت انجام عملیات تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی با مقیاس 1:2000 با استفا... 1398/06/04 رجوع به آگهی
فرایند انتخاب مشاور جهت انجام عملیات تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی با مقیاس 1:2000 ب... 1398/06/03 1398/06/07
انجام عملیات تهیه نقشه کاداستر و رفع تداخلات اراضی کشاورزی با مقیاس 1:2000 با استفاده از تصاویر هوای... 1398/06/02 1398/06/07
اجرای پروژه احداث خط انتقال ایستگاه پمپاژ روستاها 1398/03/26 1398/03/29
اجرای پروژه احداث خط انتقال ایستگاه پمپاژ روستاها 1398/03/25 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث خط انتقال ایستگاه پمپاژ روستاها 1398/03/23 رجوع به آگهی
اجرای پروژه بهسازی و احداث کانالهای آبیاری کشاورزی 1398/03/21 1398/03/22
اجرای پروژه بهسازی و احداث کانال های آبیاری کشاورزی 1398/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48