مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد شهر 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه واگذاری کلیه امور آرامستان: حمل میت - شتشوی میت - مراحل تدفین و حفظ و نگهداری و تنظیف 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد -زنده گیری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حمل میت - شستشوی میت - مراحل تدفین و حفظ و نگهداری و تنظیف 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری سگهای ولگرد 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مدیر طرح جهت مدیریت شهرک 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه شناسایی مشاوران حقوقی در حوزه خدمات مدیریت طرح در پروژه بازنگری و تدقین نقشه های اجرایی موجود مدیریت عملیات آماده سازی و اجرای کلیه زیرساخت ها و فضاهای مورد نیاز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی مشاوران حقوقی در حوزه خدمات مدیریت طرح در پروژه بازنگری و تدقین نقشه های اجرایی موجود مدیریت عملیات آماده سازی و اجرای کلیه زیرساخت ها و فضاهای مورد نیاز پروژه شهرک 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور بهره برداری نگهداشت نگهداری فنی و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات سه جایگاه cng 1400/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه امور ارامستان 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه های سوخت CNG 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه امور ارامستان 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی خدماتی 1400/06/01 1400/06/04
مناقصه انجام فعالیت های قابل برون سپاری واحد روابط عمومی اعم از (آذین بندی فضای شهری ومناسبتهای ملی و مذهبی ثبت و پیگیری پاسخگویی ۱۳۷ و... 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه فرآیند اجرایی مکانیزاسیون اسناد و ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده ها 1400/04/08 1400/04/13
مناقصه واگذاری ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرسازی، نوسازی؛ کسبی؛ املاک؛ کمیسیون ماده صدخود 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور بهره برداری، نگهداشت، فنی و تعمیرات تجهیزات تاسیسات سه جایگاه CNG 1400/04/01 1400/04/19
مناقصه واگذاری ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرسازی، نوسازی؛ کسبی؛ املاک؛ کمیسیون ماده صدخود 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر محلات بازآفرینی 1400/03/09 1400/03/17
صفحه 1 از 16