مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهسازی و اجرای بخشی از بوستان 1398/11/02 رجوع به آگهی
راهبری رفت و روب و نظافت شهری 1398/11/02 1398/11/12
راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید 1398/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید بینالود 1398/10/21 1398/10/28
راهبری حمل و نقل برون شهری و درون شهری شهر جدید 1398/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی و اجرای بخشی از بوستان 1398/10/15 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه بهسازی و اجرای بخشی از بوستان آبشار 1398/10/14 1398/10/21
واگذاری بهسازی و اجرای بخشی از بوستان 1398/10/14 رجوع به آگهی
راهبری رفت و روب و نظافت شهری 1398/10/01 1398/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راهبری رفت و روب و نظافت شهری 1398/09/30 1398/10/07
صفحه 1 از 34