مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه انجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه ساخت پروژه های طرح نهضت ملی تولید و عرضه مسکن 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اراضی و واحدهای ساخته شده 1400/07/22 1400/07/28
مناقصه تهیه و اجرای تابلو، علائم و خط کشی در معابر شهر جدید 1400/06/18 1400/06/24
مناقصه اجرای محوطه سازی پروژه های مسکن مهر 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای محوطه سازی پروژه های مسکن مهر 1400/03/25 1400/03/31
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پارک ترافیک 1400/03/06 1400/03/09
مناقصه شناسایی سرمایه گذار (شریک) ـ ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه تغییر ورودی و خروجی ایستگاه گاز 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه تکمیل پارک ترافیک 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه اجرای محوطه سازی پروژه های مسکن مهر 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه تغییر ورودی و خروجی ایستگاه گاز 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه تکمیل پارک 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه احداث پارک محله 8 در شهر 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه تغییر ورودی و خروجی ایستگاه گاز 1400/02/09 1400/02/16
مناقصه اجرای شبکه آب شرب و جمع آوری فاضلاب 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پارک ترافیک 1400/02/09 1400/02/15
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 1400/02/01 1400/02/04
صفحه 1 از 19