مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای فیبر نوری 1399/11/13 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری انواع فیبر نوری 1399/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع فیبر نوری 1399/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و فیبر و تلفن همگانی 1399/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات کابل کشی و مفصل بندی توسعه شناور 1399/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل، فیبر، تلفن همگانی و نگهداری و بهسازی شبکه موبایل 1399/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات خودرویی 1399/02/29 1399/03/10
مناقصه کابل کشی و مفصل بندی توسعه شناور - اجرای شبکه کابل - اجرای فیبر نوری مسیر 1399/02/02 1399/02/13
مناقصه کابل کشی و مفصل بندی توسعه شناور در سطح استان - اجرای شبکه کابل شهرک - اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی FTTH در سطح استان 1398/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کابل خاکی - خرید انواع فیبر نوری 1398/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فیبر نوری USO در شهرستان ها 1398/06/25 1398/07/03
مناقصه خرید انواع کابل خاکی و توسعه شبکه کابل و توسعه شبکه سیار 1398/04/26 1398/05/05
مناقصه توسعه شبکه کابل شهر 1398/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع فیبر نوری 1398/02/19 رجوع به آگهی
مناقصه پاسخگویی اطلاعات 118، انجام خدمات فروش، پس از فروش، پاسخگویی و پشتیبانی مشترکین و متقاضیان مخابرات طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 1397/12/28 1398/01/27
مناقصه واگذاری نگهداری سایت های BTS و انتقال و دیتای منطقه یک و نگهداری سایت های BTS و انتقال ودیتای منطقه دو 1397/12/23 1398/01/11
مناقصه تامین خودرو با راننده جهت انجام خدمات خودرویی 1397/12/22 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو با راننده جهت انجام خدمات خودروئی 1397/12/21 1398/01/07
مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و MDF مراکز... 1397/11/27 1397/12/05
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی و MDF مراکز 1397/11/27 1397/12/05
صفحه 1 از 20