مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری - عملیات تراش و روکش مکانیزه و ترمیم آسفالت معابر - اجرای عملیات پروژه تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر خیابانها 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نور پردازی و آذین بندی موقت- پیرایش و مرمت بازارچه 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری عملیات تراش و روکش مکانیزه و ترمیم آسفالت معابر - اجرای عملیات پروژه تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر خیابانها 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ذیل : - اجرای عملیات لایه برداری و رسوب زدایی و پاکسازی جداره ها - تهیه ، طراحی ، چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بوم و بنر و... 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات اجرای پل عابر پیاده 1400/08/12 1400/08/24
مناقصه اجرای عملیات لایه برداری و رسوب زدایی و پاکسازی جداره ها - رنگ آمیزی المان ها ، مبلمان و نمای شهری- تهیه ، طراحی ، چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بوم و بنر - نور پردازی و آذین بندی موقت - پیر... 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت - اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه و ترمیم آسفالت معابر و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات (اجرای عملیات لایه برداری و رسوب زادیی و پاکسازی جداره ها ـ رنگ آمیزی المان ها، مبلمان و نمای شهری ـ تهیه، طراحی، چاپ ،نصب، نگهداری و جمع آوری بوم و بنر ـ نورپردازی و آذین بندی م... 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری - اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه و ترمیم آسفالت معابر -عملیات نگهداری و مرمت انهار، جداول و پیاده رو و... 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری - اجرای عملیات پروژه تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر خیابان ها و ... 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری-اجرای عملیات پروژه تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری مراکز تحقیقات و آموزش و مشاوره گل و گیاه در سطح شهرداری - نگهداری از فضای سبز و تاسیسات وابسته درسطح ناحیه و.... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری مراکز تحقیقات و آموزش و مشاوره گل و گیاه در سطح شهرداری / نگهداری از فضای سبز و تاسیسات وابسته / و 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت معابر شهری - عملیات نگهداری و مرمت انهار ، جداول و پیاده رو - عملیات ایجاد مرکز محله 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات : 1. اجرای عملیات خط کشی معابر در سطح منطقه ۱ ۱ ـ 2. اجرای عملیات نصب و نگهداری ملزومات ترافیکی در سطح نواحی او ۳ ـ 3. اجرای عملیات نصب و نگهداری ملزومات ترافیکی در سطح نواحی... 1400/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری مراکز تحقیقات و آموزش و مشاوره گل و گیاه - نگهداری از فضای سبز و تاسیسات 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سنگ مورد نیاز- عملیات تراش و روکش مکانیزه و درزگیر معابر خیابان ها- عملیات اجرای پروژه کوچک مقیاس مرکز محله 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات پیرایش جداره ایستگاه مترو - عملیات پیرایش جداره میدان - حذف زواند - پیرایش شهری و جداره سازی فیزیکی و بصری و... 1399/12/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث مسیر دوچرخه در پارک ـ اجرای عملیات مناسب سازی جهت معلولین و سالمندان ـ اجرای عملیات تهیه و نصب تابلو های هدایت مسیر در سطح منطقه ..... 1399/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9