مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث فونداسیون توسعه زندان مرکزی 1398/03/26 1398/03/27
واگذاری احداث فونداسیون توسعه زندان مرکزی 1398/03/25 1398/03/27
طبخ و توزیع غذای مورد نیاز زندان-واگذاری امور بهداشت و درمان (درمان جسم و روان) زندانیان -انجام امور... 1397/12/04 رجوع به آگهی
خدمات تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت درمان جسم و روان زندانیان 1397/12/04 1397/12/15
خدمات تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت درمان جسم و روان زندانیان 1397/12/02 1397/12/15
نصب و راه اندازی موتورخانه 1397/02/29 1397/02/31
نصب و راه اندازی موتورخانه زندان مرکزی 1397/02/27 1397/02/31
تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت درمان جسم و روان 1396/12/06 1396/12/12
تامین خودروی اعزام و بدرقه، طبخ و توزیع غذا و تامین سلامت درمان جسم و روان زندانیان 1396/12/05 1396/12/12
تامین برنج 1121 هندی 1396/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30