مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث ستونها و سقف بخشی از بازدشتگاه 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث ستونها و سقف بخشی از بازدشتگاه 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه احداث ستون ها و سقف بخشی از بازداشتگاه 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات؛ واگذاری امور فرهنگی و تربیتی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات؛ واگذاری امور فرهنگی و تربیتی 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا و نان مددجویان، پرسنل شیفت و سربازان 1400/04/06 1400/04/13
مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذا و نان مددجویان، پرسنل شیفت و سربازان 1400/04/05 1400/04/13
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال و توزیع مصرف انرژی ( گاز و برق )، آب و پساب زندان، طبخ و توزیع ( غذا و نان ) مددجویان 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا و نان مددجویان 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه زندانها 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال و توزیع مصرف انرژی ( گاز و برق )، آب و پساب زندان، طبخ و توزیع ( غذا و نان ) مددجویان 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال و توزیع مصرف انرژی گاز و برق، آب و پساب زندان، طبخ و توزیع غذا و نان مدد جویان، خدمات تخصصی بهداشت و درمان درمان جسم و روان و مت... 1399/12/03 1399/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال و توزیع مصرف انرژی ( گاز و برق) ، آب و پساب زندانهای استان قزوین 1399/12/03 1399/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بهداشت و درمان ( درمان جسم و روان) و متادون درمانی زندانیان 1399/12/03 1399/12/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا و نان مورد نیاز زندانیان 1399/12/03 1399/12/12
مناقصه خرید خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و زیرساخت های مربوط به انتقال و توزیع مصرف انرژی گاز و برق، آب و پساب زندان، طبخ و توزیع غذا و نان مدد جویان، خدمات تخصصی بهداشت و درمان درمان جسم و روان و مت... 1399/12/02 1399/12/12
مناقصه احداث ستون ها و سقف بخشی از بازداشتگاه 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ستونها و سقف بخشی از بازداشتگاه قزوین 1399/11/29 1399/11/30
مناقصه احداث ستون ها و سقف بخشی از بازداشتگاه 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تامین خودروی اعزام و بدرقه و تامین سلامت (درمان جسم و روان) زندانیان 1399/02/11 1399/02/13
صفحه 1 از 17