مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پیمانکاری قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر 1399/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر 1399/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری موزاییک کاری خیابانی بصورت کلی و مشارکتی در پیاده روهای سطح شهر 1399/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری موزاییک کاری خیابانی بصورت کلی و مشارکتی در پیاده روهای سطح شهر 1399/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر 1399/09/29 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری خرید و حمل بیس تا شهر 1399/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر 1399/09/22 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری خرید و حمل بیس تا شهر 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری موزاییک کاری خیابانی بصورت کلی و مشارکتی در پیاده روهای سطح شهر 1399/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری موزاییک کاری خیابانی بصورت کلی و مشارکتی در پیاده روهای سطح شهر 1399/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14