مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری موزائیک کاری معابر سطح شهر به صورت کلی و طرح مشارکتی 50 درصدی 1398/05/10 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری عملیات تنظیف (پاکسازی و جاروکشی) 1398/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری موزائیک کاری معابر سطح شهر 1398/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری آسفالت دستی و ترمیم کانال های گاز در سطح شهر 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری پیمانکاری عملیات تنظیف (پاکسازی و جاروکشی) 1398/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11