مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بازسازی و استاندارد سازی سیستم روشنایی اسکله 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای پروژه تامین روشنایی EX جایگاه تراک لودینگ، اسکله ها و محوطه سایت مخازن 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه اورهال چیلر صنعتی سایت مخازن بندر 1400/10/21 1400/10/30
مناقصه اجرای پروژه اورهال چیلر صنعتی سایت مخازن 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و بازسازی سمپ های اسکله -تعمیرات اسکله P2 بخش سیویل - انجام خدمات اورژانسی درمانگاه 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اسکله P2 بخش سیویل 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات اورژانسی درمانگاه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و بازسازی سمپ های اسکله P4 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم و بازسازی سمپ های اسکله P4 بندر - عمیرات اسکله P2 بخش سیویل - انجام خدمات اورژانسی درمانگاه بندر 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین پوشش بیمه اموال و محصولات موجود در مخازن و خطوط لوله 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین پوشش بیمه اموال و محصولات موجود در مخازن و خطوط لوله 1400/09/17 1400/09/25
مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری - تأمین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان ها 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان ها 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین قطعات هیدرولیکی و مکانیکی بازوهای بارگیری و آبندهای هیدرولیکی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات الکتریکال ترسینگ بندر 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات باندوال ها 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه تامین تجهیزات الکتریکال ترسینگ بندر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اسکله P2 بخش سیویل در بندر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین تجهیزات الکتریکال ترسینگ - تعمیرات باندوال های منطقه های R3 و R6 و R7، اصلاح اسلیپرها، اصلاح اسلبها و اصلاح پل ها- تعمیرات اسکله P2 بخش سیویل بندر 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30