مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت 1397/02/09 1397/02/11
انجام امور خدمات پذیرایی و نظافت 1397/02/03 1397/02/11
امور خدماتی و نظافتی 1396/01/28 1396/02/06
واگذاری امور خدماتی و نظافتی 1396/01/26 1396/02/06
واگذاری امور خدماتی و نظافتی 1395/01/30 1395/02/03
واگذاری امور خدماتی و نظافتی 1395/01/28 1395/02/03
خرید سنگ مزار 1394/02/05 1394/02/17
واگذاری انجام امور خرید سنگ مزار 1394/01/27 1394/02/02
واگذاری انجام امور خرید سنگ مزار 1394/01/26 1394/02/02
واگذاری اجرای عملیات احداث نگهبانی و سردرب اصلی ورودی و دیوار محوطه 1391/06/09 1391/06/14
صفحه 1 از 5