مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل، تهیه مصالح، تحکیم و تثبیت و اجرای سازه نگهبان موقت 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه طرح و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل، تهیه مصالح، تحکیم و تثبیت و اجرای سازه نگهبان موقت ساختمان اداری 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بسته نرم افزاری آنتی ویروس 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پیام کوتاه 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بسته نرم افزاری آنتی ویروس 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه طرح و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل، تهیه مصالح، تحکیم و تثبیت و اجرای سازه 1400/07/24 1400/07/27
مناقصه طرح و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل، تهیه مصالح، تحکیم و تثبیت و اجرای سازه نگهبان موقت ساختمان اداری 1400/07/22 1400/07/27
مناقصه خرید جلیقه ضد گلوله 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 150 ثوب جلیقه ضد گلوله 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4000 حلقه ریبون KO، چاپگر صدور کارت 1400/02/08 1400/02/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بازسازی و نوسازی (پروژه بازسازی) ساختمان 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری 350 واحد کار دفتری، تأسیسات، نگهبان، راننده و خدماتی 1399/12/20 1399/12/24
مناقصه خرید 3 میلیون کارت خام مغناطیسی 1399/11/18 1399/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 میلیون کارت خام مغناطیسی مطابق مشخصات فنی پیوست 1399/11/18 1399/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2.400.000.000 دومیلیارد و چهارصد میلیون پیام کوتاه فارسی 1399/11/14 1399/11/18
مناقصه خرید و ارسال پیام کوتاه فارسی از خریدار به شبکه GSM و بالعکس 1399/11/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی 222 دستگاه خودپرداز GRG به مدت دو سال 1399/10/25 1399/10/27
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ۵۴ دستگاه چاپگر صدور کارت شعبه ای 1399/10/17 1399/10/20
مناقصه خرید نصب و راه اندازی 54 دستگاه چاپگر صدور کارت شعبه ای 1399/10/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی 54 دستگاه چاپگر صدور کارت 1399/10/16 1399/10/20
صفحه 1 از 13