مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره مکان اغذیه فروشی 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه تعمیرات ابنیه فنی 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه احداث سایبان پاسگاه 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه واگذاری نگهداری و راهداری جاری و اضطراری راههای مواصلاتی شهرستانهای جنوبی 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه واگذاری احداث راه روستایی 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه خرید انواع تیغه و گوشه تیغه گریدر و بولدوزر 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تکمیل و بهسازی راه روستایی 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راههای استان با اولویت محورهای اربعین 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه خرید انواع تیغه و گوشه تیغه گریدر و بولدوزر 1400/08/17 1400/08/18
مناقصه نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 1400/08/16 1400/08/15
مناقصه کارهای باقیمانده احداث ساختمان اصلی و جانبی قرارگاه پلیس راه 1400/08/06 1400/08/08
مناقصه ساماندهی سه راهی 1400/08/06 1400/08/08
مناقصه خرید و حمل ماسه زمستانی 1400/07/27 1400/07/28
مناقصه تکمیل راهسازی راه روستایی 1400/07/26 1400/07/28
مناقصه نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 1400/07/21 1400/07/24
مناقصه ساماندهی سه راهی پل 1400/07/21 1400/07/24
مناقصه خریداری انواع روغن و روانکار مورد نیاز اداره ماشین آلات 1400/07/18 1400/07/17
مناقصه تکمیل راه روستایی 1400/07/10 1400/07/14
مناقصه بهسازی و اسفالت راهها 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 1400/07/07 1400/07/07
صفحه 1 از 15