مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی فسا 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری تهیه ریپورت ام آر آی بیمارستان 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت ششده 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه واگذاری مشارکتی واحد خونگیری 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری مشارکتی واحد گازهای خونی بیمارستان 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای دانشگاه 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام حسین (ع) فسا 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت ششده 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت انجام نقلیه و تامین خودرو با راننده جهت ایاب و ذهاب اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه خرید تجهیزات آشپزخانه 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای دانشگاه 1400/07/19 1400/07/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اسکن و خلاصه گیری پرونده های پزشکی 1400/07/07 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد گازهای خونی 1400/07/05 1400/07/11
مناقصه واگذاری مشارکتی بخش خونگیری بیمارستان 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه واگذاری مشارکتی بخش تزریقات و پانسمان بیمارستان 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه تهیه مواد اولیه جهت طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/06/30 1400/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش گازهای خونی 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه واگذاری اسکن و خلاصه گیری پرونده 1400/06/09 1400/06/16
صفحه 1 از 20