مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مدرسه 6 کلاسه روستا 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید کیس کامپیوتر و دیتا پروژکتور و کامپیوتر کامل و دستگاه تکثیر لیزری سیاه و سفید 1397/11/16 1397/11/20
خرید کیس کامپیوتر و دیتا پروژکتور و کامپیوتر کامل و دستگاه تکثیر لیزری سیاه و سفید 1397/11/16 1397/11/20
تکمیل و احداث مدرسه 1397/10/13 1397/10/17
تکمیل و احداث مدارس 1397/10/12 1397/10/17
واگذاری استاندارد سازی تاسیسات گرمایش مدارس 1397/10/08 1397/10/08
واگذاری استاندارد سازی تاسیسات گرمایش مدارس 1397/10/05 1397/10/08
تکمیل مدرسه 1397/09/15 1397/09/19
تکمیل مدرسه 1397/09/14 رجوع به آگهی
احداث مجتمع ارودگاه دانش آموزی / تکمیل مدرسه 3 کلاسه/ احداث مدرسه 5 کلاسه 1397/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43