مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری ایجاد سرویس بهداشتی 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه واگذاری ایجاد سرویس بهداشتی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - احداث مدرسه 12 کلاسه 1400/10/12 1400/10/12
مناقصه خرید 200 عدد کامپیوتر با تجهیزات کامل 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه برگزاری اجرای پروژه های مشروحه (احداث مدرسه ) 1400/09/28 1400/09/29
مناقصه ایجاد سرویس بهداشتی 1400/09/27 1400/09/28
مناقصه واگذاری ایجاد سرویس بهداشتی 1400/09/25 1400/09/28
مناقصه واگذاری - احداث مدرسه 6 کلاسه 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی - کامپیوتر با تجهیزات کامل - لپ تاپ 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی - کامپیوتر با تجهیزات کامل - لپ تاپ 1400/09/23 1400/09/27
مناقصه خرید کامپیوتر باتجهیزات کامل 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه خرید اقلام (خرید 200 عدد کامپیوتر با جهیزات کامل) 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه - تکمیل مدرسه 2 کلاسه پسته و - احداث مدرسه 6 کلاسه و ... 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه احداث، اجرای اسکلت و تکمیل مدارس 1400/08/01 1400/08/04
مناقصه خرید لپ تاپ 1400/07/02 1400/07/06
مناقصه خرید 4000 عدد صندلی بازودا امتحانی - خرید 100 دستگاه کامپیتور با تجهیزات جانبی - خرید 100 دستگاه لپ تاپ 1400/07/01 1400/07/06
مناقصه صندلی بازودا امتحانی 1400/06/31 1400/07/06
مناقصه خرید تجهیزات گرمایشی مدارس 1400/06/06 1400/06/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 1000 عدد بخاری هرموتیک 1400/06/06 1400/06/09
صفحه 1 از 28