مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث ساختمان پشتیبانی 1396/01/20 1396/01/29
مناقصه احداث ساختمان پشتیبانی 1395/10/25 1395/11/04
مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه 1395/09/17 1395/08/28
مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی 1395/08/09 1395/08/19
مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی و محوطه داخل پاسگاه 1395/08/09 1395/08/19
مناقصه داردعملیات احداث دیوار محوطه جدید پایانه مرزی 1395/06/09 1395/06/21
مناقصه واگذاری خدمات ثبت الکترونیک اطلاعات حمل و نقل 1395/04/23 1395/04/31
مناقصه واگذاری خدمات ثبت الکترونیک اطلاعات حمل و نقل 1395/04/21 1395/04/31
مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدید الاحداث 1395/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 1395/03/12 1395/03/23
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی و ابنیه پایانه مرزی 1395/03/12 1395/03/23
مناقصه واگذاری احداث مجمتع های خدماتی رفاهی در 1395/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 1395/02/06 1395/02/15
مناقصه واگذاری احداث رمپ های ورودی و خروجی 1394/12/25 1395/01/11
مناقصه واگذاری احداث رمپهای ورودی و خروجی 1394/12/25 1395/01/11
مناقصه واگذاری احداث رمپ های ورودی و خروجی 1394/12/24 1395/01/11
مناقصه واگذاری احداث رمپ های ورودی و خروجی 1394/12/24 1395/01/11
مناقصه واگذاری احداث رمپهای ورودی و خروجی 1394/12/24 1395/01/11
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 1394/12/01 1394/12/13
مناقصه واگذاری عملیات بتن ریزی و محوطه پایانه 1394/11/06 1394/11/17
صفحه 1 از 13