مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات روکش آسفالت خیابان های سطح شهر و تکمیل فرهنگ سرای و خرید پایه چراغ برق و لوازم... 1398/02/25 1398/03/20
انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار به روش BOLT جهت تکمیل, تجهیز و بهره برداری و اجاره ماهیانه ساختمان و... 1397/11/13 1397/11/27
واگذاری عملیات خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله 1397/11/11 رجوع به آگهی
انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار به روش BOLT جهت تکمیل, تجهیز و بهره برداری و اجاره ماهیانه ساختمان و... 1397/11/06 1397/11/27
واگذاری عملیات خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله 1397/11/04 رجوع به آگهی
انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار به روش BOLT جهت تکمیل, تجهیز و بهره برداری و اجاره ماهیانه ساختمان و... 1397/10/18 1397/10/27
تکمیل، تجهیز و بهره برداری و اجاره ماهیانه ساختمان و مجموعه دیوارکشی شده سالن اجتماعات 1397/10/09 رجوع به آگهی
جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر - بهسازی و ترمیم پیاده رو های سطح شهر - جوی سازی و دفع آبهای سطحی... 1397/09/28 1397/10/09
جدولگذاری و آسفالت معابر-بهسازی و ترمیم پیاده روها-جوی سازی و دفع آب های سطحی و .... 1397/09/28 1397/10/09
جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر-بهسازی و ترمیم پیاده روهای سطح شهر-جوی سازی و دفع آب های سطحی و ... 1397/09/21 1397/10/09
صفحه 1 از 54