مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب 1400/10/29 1400/11/13
مناقصه واگذاری کلیه فرآیند و عملیات مرتبط با تنظیف معابر ، رفت و روب 1400/10/28 1400/11/13
مناقصه خرید و حمل گل و گیاه فضای سبز 1400/10/27 1400/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل گل و گیاه 1400/10/26 1400/11/10
مناقصه واگذاری خرید و نصب مجموعه اسباب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب مجموعه اسباب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اسباب بازی 1400/10/09 1400/10/22
مناقصه واگذاری آبرسانی به فضای سبز محلات و اجرای شبکه قطره ای سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه اصلاحیه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آبرسانی به فضای سبز 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه واگذاری عملیات حفظ، حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی 1400/10/02 1400/10/14
مناقصه آبرسانی 1400/10/01 1400/10/14
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و رفت و روب به مدت یک سال 1400/09/25 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات تنظیف سطح شهر 1400/09/24 1400/10/09
مناقصه خرید و حمل گل و گیاه فضای سبز شهر 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل گل گیاه فضای سبز شهری 1400/09/21 1400/10/05
مناقصه - خرید و نصب مجموعه آسیاب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی بر اساس طرح و مشخصات فنی پیوست شامل : خرید و نصب و بهره برداری و اخذ تاییدیه های استاندارد برای 20 مجموعه پلی اتیلن - طبق تصویر و مشخصات... 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب مجموعه آسیاب بازی های پلی اتیلن محوطه بازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34