مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث سازه تکمیلی پروژه یادمان شمس تبریزی – خوی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه احداث موزه 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه احداث موزه 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث موزه 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه واگذاری احداث موزه 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه واگذاری احداث موزه 1400/09/13 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث موزه منطقه ای 1400/09/13 1400/09/18
مناقصه وگذاری مرمت و احیاء حجرات مسجد جامع 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث موزه 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه مرمت و احیا حجرات مسجد جامع 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه مرمت و ساماندهی مسجد جامع 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث موزه 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث موزه 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه احداث موزه منطقه 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه واگذاری ساماندهی مسجد جامع 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی مسجد 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و ساماندهی مسجد 1400/07/20 1400/07/29
مناقصه احداث سازه موزه 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سازه موزه 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه موزه بوکان 1400/01/15 1400/01/23
صفحه 1 از 9