مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز و رفت و روب 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز بوستان 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز بوستان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/13 1400/09/25
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng شهرداری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فاز اول اجرای ستون و سقف طبقه سوم 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فاز اول ساختمان تالار پذیرایی 1400/07/30 1400/08/03
مناقصه تکمیل فاز اول اجرای ستون و سقف طبقه سوم سالن مراسمات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فاز اول اجرای ستون و سقف طبقه سوم سالن مراسمات شهر 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/06/29 1400/07/11
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری 1400/05/18 1400/05/20
مناقصه واگذاری جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر 1400/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13