مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری موضوع ایاب و ذهاب پرسنل 1398/10/30 رجوع به آگهی
تهیه البسه (لباس کار) کارکنان 1398/08/29 رجوع به آگهی
تامین غذای پرسنل 1398/08/29 رجوع به آگهی
خرید 10 دستگاه خودروی وینگل تک کابین صفر سفید رنگ 1398/08/29 رجوع به آگهی
تهیه البسه(کت و شلوار و مانتو شلوار) 1398/08/28 رجوع به آگهی
خرید 10 دستگاه خودروی وینگل تک کابین صفر سفید رنگ 1398/08/28 رجوع به آگهی
تهیه البسه(لباس کار) کارکنان خود 1398/08/28 رجوع به آگهی
تامین غذای پرسنل 1398/08/28 رجوع به آگهی
نصب ردیاب GPS دیتالا گر دما و رطوبت روی 170 دستگاه خودرو 1398/07/30 رجوع به آگهی
تجهیز و نسب اتاق بار 9 دستگاه وینگل تک کابین خود 1398/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12