مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1398/10/28 1398/11/05
طراحی ، ساخت و خرید،نصب ،راه اندازی وتست دو دستگاه چیلر اسکرو هوا خنک به همراه لوله کشی 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی ، ساخت و خرید،نصب ،راه اندازی وتست دو دستگاه چیلر اسکرو هوا خنک به هم... 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم خدمات تهیه مواد اولیه ، آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا 1398/10/28 1398/11/05
خرید تجهیزات پزشکی( تولید داخلی) شماره 2(16 دستگاه انکوباتورثابت نوزاد - 1 دستگاه انکوباتور پرتابل... 1398/10/23 رجوع به آگهی
طراحی ، ساخت و خرید،نصب ،راه اندازی وتست یک دستگاه چیلر اسکرو هوا خنک به همراه لوله کشی 1398/10/23 1398/10/28
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری پزشکان بیمارستان 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی ، ساخت و خرید،نصب ،راه اندازی وتست یک دستگاه چیلر اسکرو هوا خنک به هم... 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان – خودروهای استیجاری پزشکان بیمارستان امیرا... 1398/10/22 1398/10/28
طراحی، ساخت و خرید، نصب، راه اندازی و تست یک دستگاه چیلر اسکرو هوا خنک به همراه لوله کشی 1398/10/21 1398/10/28
صفحه 1 از 41