مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی از بیمارستان 1397/12/01 1397/12/07
تهیه قطعات، تعمیر و نصب یکدستگاه آسانسور بیمارستان 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات تهیه قطعات و تعمیر و نصب یکدستگاه آسانسور 1397/11/28 رجوع به آگهی
راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات بیمارستان 1397/11/27 رجوع به آگهی
تعمیرات جزئی بیمارستان 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام تهیه و اجرای لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها و اگزست فن بیمارستان 1397/11/27 1397/11/29
راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات بیمارستان 1397/11/24 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی تعمیرات جزیی بیمارستان 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری استاندارد سازی تهویه اتاق های عمل و اتاق های ایزوله بیمارستان 1397/11/23 1397/11/24
انجام تهیه و اجرای لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها و اگزست فن بیمارستان 1397/11/23 1397/11/29
صفحه 1 از 37