مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب عایق رطوبتی بام 1400/11/01 1400/11/04
مناقصه خرید و نصب عایق رطوبتی بام مدارس 1400/10/30 1400/11/04
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت در محوطه فضاهای آموزشی 1400/10/30 1400/11/02
مناقصه مرمت و بازسازی و تملک اراضی مجور مقبره 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 6 کلاسه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل فضاهای آموزشی 1400/10/02 1400/10/02
مناقصه تخریب و احداث مدرسه-تکمیل دبیرستان 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل پروژه احداث دبستان 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه ابتدایی 12 کلاسه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل مدرسه 15 کلاسه 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 15 کلاسه 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها (تعمیر دیوار دبستان) 1400/08/23 1400/08/24
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/08/10 1400/08/12
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل پروژه های تعمیرات مدرسه 1400/08/05 1400/08/08
مناقصه تعمیر دیوار دبستان استثنایی - تکمیل مدرسه 1400/07/03 1400/07/08
مناقصه تکمیل مدرسه -احداث دبستان -احداث مدرسه 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل پروژه های تعمیرات مدرسه دوره اول متوسطه 1400/06/29 1400/06/29
مناقصه تعمیرات مدرسه دوره اول متوسطه 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه - تعمیرات مدرسه دوره اول متوسطه 1400/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15