مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای کفپوش های بتنی پرس شده سنگ چینی, خاکبرداری و شن ریزی و ... 1398/01/19 1398/01/22
اجرای کفپوش های بتنی پرس شده سنگ چینی, خاکبرداری و شن ریزی و ... 1398/01/18 1398/01/22
عملیات اجرایی کفپوش بتنی معابر سطح شهر 1398/01/17 1398/01/22
اجرای کفپوش های بتنی پرس شده سنگ چینی, خاکبرداری و شن ریزی و ... 1397/12/14 رجوع به آگهی
روکش و آسفالت خیابانهای سطح شهر 1397/12/14 1397/12/18
انجام اسفالت توپکا به متراژ حدود 12000 مترمربع و اجرای بیندر و لکه گیری به متراژ حدود 6000 مترمربع 1397/12/12 1397/12/18
روکش و آسفالت خیابانهای سطح شهر 1397/12/12 1397/12/18
اجرای کفپوش های بتنی پرس شده سنگ چینی, خاکبرداری و شن ریزی و ... 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل پارک شامل (ساخت اتاق مادر و کودک - ساخت اتاق نگهبانی - محوطه سازی با کف پوش های بتنی و... 1397/02/29 1397/03/05
تکمیل پارک شامل (ساخت اتاق مادر و کودک - ساخت اتاق نگهبانی - محوطه سازی با کف پوش های بتنی و سنگ دره... 1397/02/05 1397/02/13
صفحه 1 از 3