مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت مجموعه کامل موشل فیلتر و ساخت یک دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری آب کولینگ ژنراتور (با مواد و... 1397/11/27 رجوع به آگهی
تعویض لوله های کولر آب سرویس واحد بخار 1397/11/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نیروگاه 1397/11/08 رجوع به آگهی
خرید سود مایع مورد نیاز واحدهای بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه 1397/11/07 رجوع به آگهی
خرید اسید سولفوریک 98 درصد 1397/11/07 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نیروگاه 1397/11/07 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به تهیه, طبخ و توزیع غذای کارکنان 1397/11/07 رجوع به آگهی
خرید سود مایع 1397/11/06 رجوع به آگهی
خرید اسید سولفوریک 98 درصد 1397/11/06 رجوع به آگهی
خرید لوله ها و فین های دیواره اوپراتور بویلرهای واحدهای بخار 1397/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48