مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 2000 تن سود مایع 50 درصد 1398/02/11 رجوع به آگهی
خریدمقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و مقدار 2000 ن نمک دانه بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی نی... 1398/02/11 رجوع به آگهی
خرید بسکت لایه سرد ایر هیتر نیروگاه 1398/02/11 رجوع به آگهی
خرید 2000 تن سود مایع 50 درصد 1398/02/10 رجوع به آگهی
خریدمقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و مقدار 2000 ن نمک دانه بندی شده مصرفی سیکل ترکیبی نی... 1398/02/10 رجوع به آگهی
خرید بسکت لایه سرد ایر هیتر نیروگاه 1398/02/10 رجوع به آگهی
خرید لوله ها و فین های دیواره اواپراتور بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه 1398/01/25 رجوع به آگهی
خرید لوله ها و فین های دیواره اواپراتور بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه 1398/01/25 رجوع به آگهی
خرید لوله ها و فین های دیواره اواپراتور بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه 1398/01/24 رجوع به آگهی
ساخت آند کندانسور 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49