مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امورات خدماتی-جمع آوری و حمل زباله 1398/02/14 1398/02/24
واگذاری پروژه های 1. واگذاری امورات خدماتی- 2. جمع آوری و حمل زباله - 1398/02/08 1398/02/24
واگذاری ایجاد زیرساختهای گردشگری پارک 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد زیرساختهای گردشگری پارک 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد زیرساختهای گردشگری پارک 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد زیرساختهای گردشگری پارک 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های سرویس بهداشتی، تخریب، آسفالت، زیرسازی، معابر شهر 1397/07/09 1397/07/09
واگذاری پروژه های سرویس بهداشتی، تخریب، آسفالت، زیرسازی، معابر شهر 1397/07/07 1397/07/09
احداث پارک محله ای 1397/06/26 رجوع به آگهی
احداث پارک محله ای-اجرای سنگ جدول 3000 مترطول 1397/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7